logo (31711 bytes)

informatyka · computer science
wdrożenia systemów informatycznych · szkolenia · nadzór i administracja systemów

 • Koordynacja działań z zakresu informatyki.
 • Opracowanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji.
 • Prowadzenie inwestycji z zakresu infrastruktury informatycznej.
 • Adaptacja nowych systemów informatycznych.
 • Szkolenia informatyczne.
Bardziej szczegółowo:
 • Usuwanie awarii i konfiguracja sprzętu informatycznego i sieci intranetowej.
 • Połączenie ze światową siecią internetową i szkolenie w tym zakresie (poczta elektroniczna, przeglądarki WWW).
 • Instalacja i wdrożenia oprogramowania inwestora.
 • Współpraca przy aktualizacjach oprogramowania.
 • Umożliwienie przekazywania dokumentów rozliczeniowych (PŁATNIK-ZUS, Urząd Skarbowy i inne) drogą elektroniczną.
 • Pozyskiwanie i wdrażanie certyfikatów kwalifikowanych (podpisów elektronicznych – e-podpis)
 • Bieżące szkolenia i konsultacje w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego.